دپارتمان پلاک Visual  رویداد ها

[آر اس اس] [آرشیو]
اجرای پروژه بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران اجرای پروژه بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران
همکاری شرکت تپکو، فائو و سازمان شیلات ایران در خصوص اجرای پروژه بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴       (تعداد بازدید : 187)


اجرای پروژه هویت گذاری قزل آلای رنگین کمان با فناوری RFID توسط شرکت تپکو ( تراشه پرداز پویا) برای اولین بار در ایران برای تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی ژنومی و ژنتیکی اجرای پروژه هویت گذاری قزل آلای رنگین کمان با فناوری RFID توسط شرکت تپکو ( تراشه پرداز پویا) برای اولین بار در ایران برای تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی ژنومی و ژنتیکی
اجرای پروژه هویت گذاری قزل آلای رنگین کمان با فناوری RFID توسط شرکت تپکو ( تراشه پرداز پویا) برای اولین بار در ایران برای تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی ژنومی و ژنتیکی
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳       (تعداد بازدید : 573)


TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design and optimization by Parsian Mehr