دپارتمان ابزار  رویداد ها  استفاده از پلاک های RFID شرکت تپکو در مجتمع تولید گوشت و مرغ سپیدان
استفاده از پلاک های RFID شرکت تپکو در مجتمع تولید گوشت و مرغ سپیدان استفاده از پلاک های RFID شرکت تپکو در مجتمع تولید گوشت و مرغ سپیدان (تعداد بازدید : 6010)
استفاده از پلاک های RFID تولید شده شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) در مجتمع تولید گوشت و مرغ سپیدان

* با توجه به رعایت استانداردهای بین المللی پلاک تولیدی شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) در کنار پلاک های وارداتی و با همان کیفیت در حال ارائه سرویس می باشد.عکس های نصب پلاک های RFID در مجتمع تولید گوشت و مرغ سپیدان

           
             
             فیلم های نصب پلاک های RFID در مجتمع تولید گوشت و مرغ سپیدان
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
منبع :


TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design and optimization by Parsian Mehr