دپارتمان ابزار  محصولات  سیستم جمع آوری اطلاعات (HD20)  سیستم جمع آوری اطلاعات (HD20)
Loading the player ...

سیستم جمع آوری اطلاعات (HD20)

تعداد رای ها:

کاتالوگ
iconDownloadPlay
icon HD20.pdf


ویژگی ها:
 • مجهز به تکنولوژی HF , LF) RFID)
 •  قابلیت برنامه نویسی به زبان C
 • دارای API برای ارتباط کامپیوتر با پایانه
 • کوچک و سبککاربردها:
 • جمع آوری اطلاعات بر اساس فرم طراحی شده( لاگ شیت ها، چک لیست ها و ... )
 • مدیریت اطلاعات در نیروگاهها و پالایشگاهها
 • سیستم وفاداری مشتریان (Loyalty)
 • شناسایی دام و طیور
 • شناسایی درختان
 • پارکبانی
 • قرائت کنتور

مشخصات: TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design and optimization by Parsian Mehr