دپارتمان ابزار  محصولات  سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد ( ویژه شتر، گاو، گوسفند، بز، شترمرغ)  سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد ( ویژه شتر، گاو، گوسفند و شترمرغ)
Loading the player ...

سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد ( ویژه شتر، گاو، گوسفند و شترمرغ)

تعداد رای ها:


سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد ( ویژه شتر، گاو، گوسفند و شترمرغ)

سیستمی اسـت متشکل از سخت افـزار و نرم افزارهای متنوع برای مدیریت اطلاعات انـواع دام (گاو،گوسفند، شتر، اسب، شترمرغ،

 آبـزیان، حیوانـات خانگی، خرگوش و حشـرات) هویت گذاری، ثبت مشخصـات شناسنـامه ای، رکوردگیری شیر و وزن ، ثبت خدمات

 بهداشتی و پزشکی، ثبت اطلاعات اصلاح نژاد و ردیابی اطلاعات. 


اجزا سیستم :

1. پلاک گوش RFID دام
وسیله ای است مناسب برای نشـانه گذاری، شناسایی و مدیریت اطلاعات انواع دام در مراحل مختلف نگهداری، پرورش، شیـردهی و

کنترل بیماری ها که مطابق با آخـرین استاندارد روز دنیا طـراحی  و ساخته شده است.


ویزگی ها:

- تأیید شده توسط موسسه بین المللی ثبت حیوانات ICAR

- مطابق با استاندارد ISO11784/5   FDX-B

- مقـاوم در برابر آلودگی ها و تنش های محیطی

- دارای مکانیزم قفل شونده

- مقاوم در برابر هر گونه دستکـاری و سوء استفـاده

- نصب آسان2. پلاک گوش Visual دام
 


3- گردنبند- پابندRFID دام 

4- پلاک پابند Visual دام
 

5- اپلیکاتور ویژه نصب

6- پایانه جمع آوری اطلاعات مجهز بهRFID Reader
   (HD20-SR10-H11)با استفـاده از این ابزار پس از نصب هر پلاک RFID، کد آن خوانده شده و به سیستم منتقل خواهد شد.7- نـرم افـزار سیمـاد (نسخه مستقـر در لپ تـاپ)
• پذیـرش انـواع کد (استـانـدارد ICAR ،کد منطقـه ای و کد اختصـاصی)

• تعریف و ثبت اطلاعات شناسنـامه ای

•  تعریف انـواع فـرم ثبت و جمع آوری اطلاعـات

•  ایجـاد بانک اطلاعـاتی

•  قابلیـت ثبت دستی در کنـار ثبت خودکـار اطلاعـات

•  ثبت اطلاعات خدمات بهداشتی و پزشکی (واکسیناسیون معـاینه، حـذف و...)

8- نـرم افـزار سیمـاد (نسخه مستقر در موبایل های تحت اندروید) •  اتصـال RFID Reader به انواع موبایل تحت انـدروید از طریـق Wi-Fi

•  امکـان ثبت اطلاعـات تـرازو و خط کش دیجیتـال 

•  ثبت مشخصـات مکـانی (GPS)

•  ثبت تصویـر

•  هشـدارها (یـافتن دام مورد نظـر)

•  گـزارش 
9- خدمات رایانش ابری و اینترنتی

•   درخواست و ثبت کـد 

•   ثبت تصویر و کد مکـان در موبـایل 

•   انتقـال اطلاعـات بـه سرور

•   نگهداری اطلاعـات در سرور

•   امکـان مرور اطلاعـات از هـر نقطهآیین نـامه اجـرایی مـاده (10) قـانون نظام جـامع دامپـروری کشور:

ماده1 - ز- شناسه دام: 

شامل ارقام و یا حروفی است که برای هر دام یا گروهی از دام منحصر به فرد می‌باشد و هر بخش از ارقام آن کد کننده اطلاعاتی در

 خصوص دام می‌باشد.


ماده 2 - تبصره2: 

در صورت صدور شناسه دام، اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحـوی با منابع و مواد ژنتیکی دامی مرتبط هستند موظف به استفاده از

 شناسه قابل ردیابی دام ها می‌باشند.


ماده 13: TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design and optimization by Parsian Mehr