دپارتمان ابزار  محصولات  سیستم مدیریت اطلاعات دام ویژه اسب و حیوانات خانگی  سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد (ویژه اسب و حیوانات خانگی)
Loading the player ...

سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد (ویژه اسب و حیوانات خانگی)

تعداد رای ها:

کاتالوگ

سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد ( ویژه اسب و حیوانات خانگی)

سیستمی اسـت متشکل از سخت افـزار و نرم افزارهای متنوع برای مدیریت اطلاعات انـواع دام (گاو،گوسفند، شتر، اسب، شترمرغ،

 آبـزیان، حیوانـات خانگی، خرگوش و حشـرات) هویت گذاری، ثبت مشخصـات شناسنـامه ای، رکوردگیری شیر و وزن ، ثبت خدمات

 بهداشتی و پزشکی، ثبت اطلاعات اصلاح نژاد و ردیابی اطلاعات. 


اجزا سیستم :

1. پلاک تزریقی (RGT)
2. سر سوزن ویژه تزریق 
 

هر قطعه تگ به صورت کـد شده در داخل سرسوزن (که به صورت بهداشتی بسته بندی شده است) تحویل می شود.کد نوشته شده

 داخل تگ بـر روی یک قطعه لیبل بصورت بارکد چاپ شده است. این لیبل در داخل بسته قرار دارد.کدگذاری بر مبنای دستورالعمل تعیین 

شده توسط مرکز اصلاح نژاد ایران انجام خواهد شد.

3- سرنگ ویژه تزریق 

بـرای انتقـال هر تگ به زیـر پوست اسب و حیوانات خانگی از سـرنگ ویژه ای استفاده می شود. به ازای هر پنجاه قطعه سر سوزن یک

 عدد سرنگ در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت.4- پایانه جمع آوری اطلاعات مجهز به RFID Reader
 

با استفـاده از این ابزار پس از نصب هر قطعه RGT، کد آن خوانده شده و به سیستم منتقل خواهد شد.
5- نـرم افـزار سیمـاد (نسخه مستقـر در لپ تـاپ)
• پذیـرش انـواع کد (استـانـدارد ICAR ،کد منطقـه ای و کد اختصـاصی)

• تعریف و ثبت اطلاعات شناسنـامه ای

•  تعریف انـواع فـرم ثبت و جمع آوری اطلاعـات

•  ایجـاد بانک اطلاعـاتی

•  قابلیـت ثبت دستی در کنـار ثبت خودکـار اطلاعـات

•  ثبت اطلاعات خدمات بهداشتی و پزشکی (واکسیناسیون معـاینه، حـذف و...)

6- نـرم افـزار سیمـاد (نسخه مستقر در موبایل های تحت اندروید) •  اتصـال RFID Reader به انواع موبایل تحت انـدروید از طریـق Wi-Fi

•  امکـان ثبت اطلاعـات تـرازو و خط کش دیجیتـال 

•  ثبت مشخصـات مکـانی (GPS)

•  ثبت تصویـر

•  هشـدارها (یـافتن دام مورد نظـر)

•  گـزارش 
7- خدمات رایانش ابری و اینترنتی

•   درخواست و ثبت کـد 

•   ثبت تصویر و کد مکـان در موبـایل 

•   انتقـال اطلاعـات بـه سرور

•   نگهداری اطلاعـات در سرور

•   امکـان مرور اطلاعـات از هـر نقطهآیین نـامه اجـرایی مـاده (10) قـانون نظام جـامع دامپـروری کشور:

ماده1 - ز- شناسه دام: 

شامل ارقام و یا حروفی است که برای هر دام یا گروهی از دام منحصر به فرد می‌باشد و هر بخش از ارقام آن کد کننده اطلاعاتی در

 خصوص دام می‌باشد.


ماده 2 - تبصره2: 

در صورت صدور شناسه دام، اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحـوی با منابع و مواد ژنتیکی دامی مرتبط هستند موظف به استفاده از

 شناسه قابل ردیابی دام ها می‌باشند.


ماده 13:
 TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design and optimization by Parsian Mehr