دپارتمان ابزار  درباره ما  تاییدیه ها و گواهینامه ها
List تاییدیه ها و گواهینامه ها

گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات دام (سیماد)

گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات دام (سیماد)
تاییدیه پلاک گوش دام توسط موسسه ایکار

تاییدیه پلاک گوش دام توسط موسسه ایکار
تاییدیه شناسه دام با فناوری RFID توسط شرکت E.P.I.L

تاییدیه شناسه دام با فناوری RFID توسط شرکت E.P.I.L
پروانه تحقیق و توسعه

پروانه تحقیق و توسعه
پروانه بهره برداری توليد نرم افزار

پروانه بهره برداری توليد نرم افزار
گواهينامه عضویت در شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی

گواهينامه عضویت در شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی
	تاییدیه استفاده از پلاک های Visual از اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان اردبیل

تاییدیه استفاده از پلاک های Visual از اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان اردبیل
تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design and optimization by Parsian Mehr