دپارتمان پلاک Visual  درباره ما  تاییدیه ها و گواهینامه ها
List تاییدیه ها و گواهینامه ها

پروانه بهره برداری توليد نرم افزار

پروانه بهره برداری توليد نرم افزار
پروانه تحقیق و توسعه

پروانه تحقیق و توسعه
پروانه بهره برداري صنايع نوين

پروانه بهره برداري صنايع نوين
گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات دام (سیماد)

گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات دام (سیماد)
	تاییدیه استفاده از پلاک های Visual از اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان اردبیل

تاییدیه استفاده از پلاک های Visual از اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان اردبیل
تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری فـدک ورامین

تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری فـدک ورامین
تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از شرکت تعاونی کشاورزی دامداران استان تهران

تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از شرکت تعاونی کشاورزی دامداران استان تهران
TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design and optimization by Parsian Mehr